... na vašom úspechu nám záleží ...


MS CERT s.r.o. je moderná, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť zameraná najmä na poskytovanie komplexných služieb v oblasti systémov riadenia kvality (poradenstvo a certifikácia ISO - ISO 9001, ISO 14001 a pod.) Vrátane organizovanie odborných kurzov a školení v Českej republike a na slovenské. Vykonávame optimalizáciu nákladov a zvýšenie výkonnosti procesov (ich optimalizáciu) v malých, stredných, ale aj veľkých spoločnostiach.

Ďalej sa naša spoločnosť zaoberá všetkými zákonnými požiadavkami pre firmy, ako sú napr. Školenie BOZP a PO, GDPR - všeobecné nariadenie o ochrane údajov, životné prostredie, nakladanie s odpadmi a pod.

Pripravujeme firmy i osoby na bezpečnostnú previerku NBÚ od stupňa "VYHRADENÉ" cez stupňa "DÔVERNÉ" a "TAJNÉ" až po stupeň previerky "PRÍSNE TAJNÉ".

Máme licenciu od našu britskej matky UNITED KINGDOM QUALITY SYSTEM (ďalej len UKQS) na vydávanie prestížneho britského certifikátu kvality podľa požadovaných štandardov UKQS.

Disponujeme mnohoročnú skúseností svojich odborných pracovníkov. Ponúkame vám osobitý prístup, profesionalitu a hlavne kvalitu. Radi sa staneme súčasťou úspechu Vás aj vašej spoločnosti. 

Máme zavedený systém riadenia kvality (QMS) podľa ISO 9001.

Naša vízia

Chceme vytvárať a udržiavať dobré meno každej spoločnosti, ale aj jednotlivcov. Naším cieľom nie je kvantita, ale predovšetkým kvalita. Ak teda hľadáte najlacnejšiu cenu na trhu, na nás sa neobracajte, patríme k tým drahším. Stojíme si však za svojou prácou a ručíme za ňu.