GDPR GARANCIA

Keby náhodou - prišla kontrola zo strany Úradu pre ochranu osobných údajov (ďalej len ÚOOÚ), ktorej cieľom bude kontrola v oblasti nariadení GDPR (Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov) a zákona č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov, prípadná pokuta.


Od 39, - EUR bez DPH mesačne máte od nás ochranu (malá firma)


 1. vytvorenie / úprava dokumentácie podľa nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Zb.
  (o ochrane osobných údajov)
 2. prítomnosť nášho experta u prípadnej kontroly zo strany ÚOOÚ
 3. v prípade pokuty kryjeme až do výšky 30.000, - EUR (spoluúčasť 10%)
 4. pri platbe na rok jeden mesiac zadarmo

Od 99,- EUR bez DPH mesačne máte od nás navyše ročný audit (stredná firma)

 1. vytvorenie / úprava dokumentácie podľa nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Zb.
  (o ochrane osobných údajov)
 2. ročný audit GDPR
 3. prítomnosť nášho experta u prípadnej kontroly zo strany ÚOOÚ
 4. v prípade pokuty kryjeme až do výšky 30.000, - EUR (spoluúčasť 10%)
 5. pri platbe na rok jeden mesiac zadarmo

BUĎTE S NAMI V POHODE.


Kontaktujte nás ešte dnes a my vám garantujeme okamžitú ochranu vašich osobných údajov a nakladanie s nimi.
Cenník

GDPR analýza


od 990€

GDPR dokumentácia


od 490€

GDPR IT analýza


od 2.500€

GDPR audit / manday


500€

GDPR školenia


350€

GDPR konzultácia - hodinová sadzba 


90€

GDPR konzultácia - hodinová online sadzba


60€

Cestovné za km


0,50€