GDPR - ochrana osobních údajů

"Dovolujeme si Vás informovat o skutečnosti, že Vaše osobní údaje budou zpracovány
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů - General Data Protection Regulation (GDPR)."

V rámci těchto skutečnosti bychom Vás rádi seznámili s právy subjektu údajů:

• právo na přístup k osobním údajům,
• právo na opravu, resp. doplnění,
• právo na výmaz,
• právo na omezení zpracování,
• právo na přenositelnost údajů,
• právo vznést námitku,
• právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními
či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

V případě potřeby nás můžete kontaktovat na gdpr@ukqs.cz